top of page

Ruang Wanita

Visi kami

Bahawa setiap wanita yang mengenal pasti  sebagai penagih di dunia  mempunyai peluang untuk mengalami mesej Narcotics Anonymous (NA) dalam bahasa dan budayanya sendiri dan mencari peluang untuk cara hidup baharu.

Sebagai sebahagian daripada Komuniti NA di seluruh dunia, Perkhidmatan Dunia NA dan Forum Asia Pasifik (APF)  bekerjasama dalam semangat perpaduan dan kerjasama untuk membawa mesej pemulihan kami kepada wanita di seluruh dunia.

Tujuan Kumpulan Kerja Pembangunan Fellowship Wanita (FD) adalah;

Untuk menggalakkan dan menyokong usaha FD dalam Zon Asia Pasifik, dan meningkatkan kesedaran dan untuk wanita dalam pemulihan; antara  wanita, NA dan semua komuniti dalam Zon Asia Pasifik.

Borang hubungan ini  disediakan oleh APF dan  pergi terus, dan hanya kepada penyelaras semasa Kumpulan Kerja FD Wanita APF.

Sila hubungi, kami ingin mendengar daripada anda

Terima kasih! Pesanan dihantar.

bottom of page