top of page

Perancangan strategik

Sejak 2014, Perancangan Strategik (SP) telah menjadi alat yang semakin berguna dan penting untuk Forum Asia Pasifik.  

Yayasan ini berdasarkan contoh persekutuan atau zon lain (khususnya EDM), cadangan dalam  Asas Perancangan, dan perancangan strategik APF yang dilaksanakan antara 2007 dan 2010, yang membawa kepada penubuhan dan pemilihan Penyelaras Pembangunan Fellowship.   

Pewujudan dan pengemaskinian Pelan Strategik disepadukan ke dalam mesyuarat tahunan APF. Struktur Pelan Strategik kami ialah:

 • Penyata Tujuan APF

 • Visi kami

 • Matlamat jangka panjang (di mana kita ingin berada dalam 5 tahun)

 • Strategi untuk tahun ini, diberi keutamaan sebagai tinggi, menengah dan rendah:

  • Strategi Pembangunan Fellowship (termasuk FD Wanita)

  • Strategi Komunikasi (umum, web & teknologi, dan surat berita)

  • Strategi Kewangan

  • Strategi Terjemahan

  • Strategi Luaran

  • Strategi Perancangan

 • Tanggungjawab​

 • Semakan & susulan

​​

Imbasan Persekitaran

 

The  asas pelan strategik kami datang daripada imbasan alam sekitar. Ia mencerminkan usaha terbaik kami untuk menangkap trend dan isu — di dalam dan di luar Fellowship — yang memberi kesan kepada komuniti APF. Ia membantu kita mengenal pasti dan menilai faktor yang membentuk persekitaran kita supaya kita boleh memahami cara dunia yang berubah boleh memberi kesan kepada keupayaan kita untuk merealisasikan visi kita. Ia memberikan gambaran tentang potensi cabaran dan peluang yang mungkin kita hadapi, dan tentang strategi yang kita perlukan.  

Tahun ini kami sedang mencuba menjalankan imbasan alam sekitar melalui borang dalam talian.  Kami meminta semua perwakilan APF membantu dengan melengkapkan borang ini sebelum 31 Oktober 2018:

https://goo.gl/forms/vExuZbq56Ij7FNjt1

Pelan Strategik

Pelan Strategik 2019

2018  Pelan Strategik

2017  Pelan Strategik

2016  Pelan Strategik

​​

Sumber Perancangan Strategik Sebelumnya (2007 - 2010)

 

bottom of page