top of page
NERF

Forum Wilayah Timur Laut (NERF) terdiri daripada negeri-negeri India berikut: 

  • Manipur

  • Nagaland

  • Arunachhal Pradesh

  • Meghalaya

  • Tripura

  • Assam.

 

Pada masa ini, terdapat mesyuarat di Manipur dan Nagaland.

bottom of page