top of page
Bhutan
Maklumat mesyuarat

FMG - Bertentangan tempat letak teksi lama - Ahad (6-7 petang) Rabu (6-7 petang) Sabtu (6-7:30)

Survival – Turun ke tengah - Isnin (5-6 petang) Jumaat (5-6 petang)

Bersih dan Sober – Salsa Fiesta Restuarant - Etho Metho Plaza - Khamis (5.30-6:30pm)

Penyelamat RTC  –  Kolej RTC - Selasa (5-6 petang) Khamis (5-6 petang)

GoodWill  - Persatuan Chithuen Phenday DIC, Paro - Selasa (5-6 petang) Jumaat (5-6 petang) Ahad (5-6 petang)

Masih Berkembang - Hotel Peljorling, Paro - Rabu (5-6 petang) Sabtu (5-6 petang)

 

Nombor Talian Bantuan NA

+975 7730 3072

bottom of page